สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน:www.khaodin.go.th:สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านรางแจง

          

 

บ้านรางแจง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

เดิมเป็นหมู่บ้านกร่างสามยอด หมู่ที่ ๓ ได้แยกหมู่บ้านมาประมาณ   ๒๐ ปี สภาพหมู่บ้านเป็นป่าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์และมีจนแจงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านแยกหมู่บ้านออกมาใช้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านรางแจง” ตามชื่อ  ต้นแจง  จนถึงปัจจุบัน