สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน:www.khaodin.go.th:สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านสีบัวทอง

          

 

บ้านสีบัวทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

ได้แยกหมู่บ้านออกมาจากหมู่ที่ ๕ ตำบลเขาดิน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เดิมสภาพส่วนใหญ่ของบ้านสีบัวทองนั้นเป็นที่สาธารณะอยู่ติดกับจังหวัดอ่างทอง  มีคลองชลประทานกั้นอยู่และมีหนองน้ำ  ขนาดใหญ่มีเนื้อที่ ประมาณ ๑๕๐ ไร่   มีดอกหนองน้ำนี้ บัวขึ้นอยู่เต็มหนองน้ำ ชาวบ้านที่อาศัยออยู่บริเวณนี้ได้อาศัยจับปลาและเก็บดอกบัวขาย ในปัจจุบันทางหลวงได้ขุดเป็นบ่อเลี้ยงปลา และทำการปรับสภาพ  หนองน้ำนี้ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ จึงได้เรียกว่า “ บ้านคันคลองสีบัวทอง“ และใช้ชื่อเป็นที่ตั้งหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลเขาดินว่า “บ้านสีบัวทอง”   จนถึงปัจจุบัน