สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน:www.khaodin.go.th:สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านห้วงมะระ

          

 

บ้านห้วงมะระ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นหมู่บ้านที่แยกบ้านออกมาจากหมู่ที่  ๒  บ้านปากดงท่าศาล  เมื่อประมาณ ๕๐ปีที่ผ่านมา  สมัยปู่ย่า ตายาย ได้เล่าว่าบ้านห้วงมะระมีสภาพเป็นป่า การเดินทางลำบากมาก เพราะไม่มีถนนเสมือนในปัจจุบันนี้ บ้านเรือนราษฎรอยู่อาศัยตามชายคลองน้ำธรรมชาติ ตามชายคลองมีต้นมะระขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ริมคลองเป็นจำนวนมาก ทั้งสองฝากฝั่งคลอง ชาวบ้านในสมัยนั้น จึงใช้เรียกและตั้งเป็น  ชื่อบ้าน เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน