สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน:www.khaodin.go.th:สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านดอนอุโลก

          

 

บ้านดอนอุโลก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ตำบลเขาดิน  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

เดิมเป็นป่าดงดิบ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพส่วนใหญ่ที่ดอนเต็มไปด้วยต้นไม้ ที่มีชื่อว่า ต้นอุโลก เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ให้ความร่มรื่นชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่บริเวณนี้ส่วนมากเป็นชาวบ้านที่มาจากตำบลนางบวช อพยพเข้ามาจับจองที่ดินทำกิน ทำนา ทำไร่ ทำสวน และมาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณที่ดินแห่งนี้ และได้เรียกชื่อหมู่บ้านนี้ตามชื่อต้นไม้ดอนอุโลกที่ขึ้นอยู่ที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง จึงใช้เรียกชื่อว่า“บ้านดอนอุโลก” มาจนถึงปัจจุบันนี้