สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน:www.khaodin.go.th:สุพรรณบุรี

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเขาดิน

          

“หลวงพ่อหร่ำเลื่องลือ ขึ้นชื่อการเกษตร เขตเขาธรรมชาติ”

 

บ้านเขาดิน ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๑ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ ไหลผ่าน ๑ สาย เรียกว่า “ ลำน้ำท่ามะนาว”   เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ เดิมชื่อว่าบ้านท่าน้ำตื้น ขึ้นกับตำบลไม้ดัดอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี มีสภาพเป็นป่า เดิมเป็นเส้นทางของกองทัพพม่าในการไปตีค่ายบางระจัน ต่อมามีชาวจีนไหหลำได้มาตั้งถิ่นฐาน และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  “บ้านเขาดิน”  โดยยึดสภาพภูเขาดินเป็นหลักและได้เรียกชื่อ  บ้านเขาดิน   มาจนถึงปัจจุบัน  ชาวบ้านได้สร้างวัดขึ้นบริเวณเนินเขา คือ “วัดเขาดิน” ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ