หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557
  รายละเอียดข่าว :

ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

-------------------

เทศบาลตำบลเขาดิน โดยนายกสถิตาพร สถาปิตานนท์ และทีมงาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และสจ.ชัยรัตน์ สถาปิตานนท์  ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลเขาดิน ร่วมงานส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน พบกับนักร้องลูกทุ่งเสียงดี “เสรี รุ่งสว่าง” อาหารอร่อยและชมกิจกรรมการแสดงสนุกสนานมากมาย

อย่าลืม !  พบกันที่เทศบาลตำบลเขาดิน วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พบกับนักร้องลูกทุ่งเสียงดี  “ เสรี  รุ่งสว่าง ” และกิจกรรมสนุกสนาน อาหารอร่อย  ฟรีตลอดงาน  สำหรับผู้สูงอายุ พบกันที่   เทศบาลตำบลเขาดิน 

 

 

   
  [แนบไฟล์] :