หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 09 กรกฎาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลเขาดิน อำเภอเดมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
รายงานงบ รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน  
รายงานงบ รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  
เทศบาลตำบลเขาดิน รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2560  
การประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2560
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561]

 
   
   
   
 
องค์ความรู้ภารกิจ บทบาท หน้าที่  
องค์ความรู้ภารกิจ บทบาท หน้าที่
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตสุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้  
ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตสุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560]

 
   
   
   
 
เกร็ดความรู้อาเซียน  
อาเซียน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
องค์ความรู้ในการทำงานให้มีความสุข  
เทศบาลตำบลเขาดินดำเนินการจัดองค์ความรู้ในการทำงานให้มีความสุข
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
การพูดในที่ชุมชน  
องค์ความรู้การพูดในที่ชุมชน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
การจัดการองค์ความรู้  
เทศบาลตำบลเขาดิน ดำเนินการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557  
ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2557]

 
   
   
   
 
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาลตำบลเขาดิน
[ แก้ไขล่าสุด : วันที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2557]