หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ดูทั้งหมด
   
รวมพลังแห่งความภักดี ประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเขาดิน และพสกนิกรตำบลเขาดิน ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
   
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชน 87 เกาะโซนหมู่บ้าน
   
โครงการชุมชนร่วมพัฒนาวัยรุ่น รักให้เป็นใส่ใจอนาคต
   
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559
   
โครงการเตรียมการและป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559
   
โครงการให้ความรู้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อลดอุบัติเหตุให้กับเด็ก และเยาวชน
   
วันที่ 18 มกราคม 2559 เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยนายกสถิตาพร สถาปิตานนท์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2559 และงานรัฐพิธีถวายสักการะสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับสถานศึกษาในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีเทศบาลตำบลเขาดิน ผลิตสบู่ไหมทอง ทำความสะอาดร่างกาย บำรุงผิวพรรณ เปล่งปลั่ง สดใส และยาหม่อง หอมเย็นสดชื่น แก้วิงเวียนศีรษะ บรรเทาผดผื่นคัน เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ ยาหม่อง
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง กลุ่มสตรีเทศบ..
ติดต่อ  เทศบาลตำบลเขาดิน 035-433572..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดเขาดิน
รายละเอียด   วัดเขาดิน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 37 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย JSOFT [28 ก.ย. 60]::[0]
 36 คำถาม ที่ไม่เคยได้รับคำตอบ (คำถามของคำตอบ) คนไกล [12 เม.ย. 60]::[1]
 35 เทิดทูลสถาบัน ร้อย ปจว.๒ [05 ต.ค. 59]::[0]
 34 ขอแผนที่ตำบลเขาดิน นักศึกษา [28 ก.ย. 59]::[0]
 33 รับโอน วัท [03 ก.ย. 58]::[0]
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
1111
คลังข่าวมหาดไทย ชุมชนพอเพียง
โครงการต้นกล้าอาชีพ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โยธาไทย
สมาพันธ์ปลัด