พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
   
 
ของขวัญจากเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ถนนสะอาดภูมิทัศย์สวยงาม และ โครงการคัดแยกขยะเปียก/รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดปากดงท่าศาล จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561


   
   
   
 
“วันปิยะมหาราช”วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561


   
   
   
 
น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561


   
   
   
 
ศูนย์ FITNESS เทศบาลตำบลเขาดินเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2561


   
   
   
 
เปิดศูนย์ FITNESS ทต. เขาดินและร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2561


   
   
   
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาดินสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ทองผาภูมิ
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับท่านนายวัฒนายั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช และ หัวหน้าส่วนราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงาน ร่วมลงทะเบียน จิตอาสา ณ สำนักพระราชวัง
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ต้อนรับท่านนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง และคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
ทต.เขาดินร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนตำบลเขาดิน ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.10
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2561


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย