พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
   
 
ทต. เขาดิน ร่วมกับ อบจ. สุพรรณบุรี ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการวัดปากดงท่าศาล ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 10-11​ พฤศจิกายน 2562
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
ท่านนายกสถิตาพร สถาปิตานนท์ เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ดี
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
เปิดโครงการฝึกว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​เทศบาลตำบลเขาดิน​ ร่วมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562


   
   
   
 
ต้อนรับปีงบประมาณ 2563 นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ข้าราชการ/พนักงานเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562


   
   
   
 
ส่งท้ายปีงบประมาณ ประจำปี 2562 ส่วนหนึ่งของภารกิจเทศบาลตำบลเขาดิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2562


   
   
   
 
นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน เปิดโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียนเกี่ยวกับการป้องกัน และดูแลสุขภาพร่างกายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2562


   
   
   
 
ปลัดเทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน และแจ้งรายละเอียด โครงการของเทศบาลให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างเสริมสุขภาพกายใจ ด้วยสมาธิ อาหาร และดนตรีบำบัด ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กชาย อายุ 7 ปี ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคออทิสซึมในวัยเด็ก
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562


   
   
   
 
นายกสถิตาพร สถาปิตานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิสตรีและกฏหมายคุ้มครองสตรี แก่คณะกรรมการพัฒนาสตีตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2562


   
   
   
 
ขอขอบคุณ คุณมานัด รอบรู้ กรรมการผู้จัดการบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชาวไร่ จำกัด ที่ได้บริจาครถตู้ให้กับเทศบาลตำบลเขาดิน เพื่อไว้ใช้ในการบริการพี่น้องประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน ร่วมจัดกิจกรรม จิตอาสาทำดีเพื่อสังคม ณ วัดหนองแขม ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย