พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
   
 
ข่าวเทศบาลตำบลเขาดิน กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
บรรยากาศทักทายยามเช้า ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
สื่อมวลชน นักข่าวช่อง 3 ช่อง 9 ช่องไทยรัฐทีวี ช่องไทยพีบีเอส เยี่ยมชมการบริหารจัดการตำบลต้นแบบการบริหารกองทุนสุขภาพฯระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชย์ ประจำปีพุทธศักราช 2562
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
เปิดโครงการคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุก
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3032 สุพรรณบุรี - สิงห์บุรี (บริเวณหน่วยกาบบัว)
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงาน ทต.เขาดิน ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาดิน สมัยประชุมสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกวัย และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2562


   
   
   
 
วิถีชีวิตของข้าราชการ เทศบาลตำบลเขาดิน เลี้ยงส่ง “อุ้ย” ณิชชาภัทร สมยา
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562


   
   
   
 
จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดินได้รับรางวัลกองทุนดีเด่น ในระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562


   
   
   
 
จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในการกินของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ตำบลเขาดิน ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย