พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายงบ
   งบประมาณประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนการจัดหาพัสดุหรือ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  และประพฤติมิชอบ

คำแถลงนโยบายต่อสภา
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมผุ้บริหาร
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./พรก.
ระเบียบการรับบริการต่างๆ

ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
   
 
กรรมสนุกๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563


   
   
   
 
เอาฤกษ์เอาชัย เปิดทำงานวันแรก ประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563


   
   
   
 
ส่งท้ายปีเก่า​ ต้อนรับปีใหม่​ 2563
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ส่วนราชการ / จิตอาสาและประชาชนตำบลเขาดิน ร่วมจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) และพิธีถวายพานดอกไม้ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยท่านนายกสถิตาพร สถาปิตานนท์ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำบุญเข้าวัด ทุกวันพระแรกของเดือน เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงวัดในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับ รพ.สต. ทั้ง 2 แห่ง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาดิน จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายใจ ด้วยสมาธิ อาหาร และดนตรีบำบัด
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ได้รับเกียรติจาก ท่านวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและเยาวชนของเทศบาลตำบลเขาดิน ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมกับ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาดิน จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
ทต.เขาดิน/ อบจ. สุพรรณบุรี /กำนัน /ผู้ใหญ่ และคณะกรรมการวัดปากดงท่าศาล จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
ทต. เขาดิน ร่วมกับ อบจ. สุพรรณบุรี ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการวัดปากดงท่าศาล ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 10-11​ พฤศจิกายน 2562
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
ท่านนายกสถิตาพร สถาปิตานนท์ เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ดี
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
เปิดโครงการฝึกว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยเทศบาลตำบลเขาดิน
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562


   
   
   
 
เทศบาลตำบลเขาดิน นำโดยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน​เทศบาลตำบลเขาดิน​ ร่วมบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย