หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลเขาดิน
แผนที่เทศบาล

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบัญญัติตำบลเขาดิน
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา3 ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลงานเทศบาล
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร เทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองสาธารณสุขฯ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ./ระเบียบกฏกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบวัดความพึงพอใจ
สถ.สุพรรณบุรี
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เช็คอีเมล์
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาล
 
 
ดูทั้งหมด
   
เทศบาลตำบลเขาดิน คณะผู้บริหารสท.ข้าราชการพนักงาน และกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ออกเทศบาลเคลื่อนที่ บริการประชาชนรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561
   
เทศบาลตำบลเขาดิน โดยท่านนายกฯคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองหลวง จ.สุรินทร์
   
ารประชุมคณะการอนุกรรมการ (สปสช.)ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561
   
เทศบาลตำบลเขาดิน จัดประชุมโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ขอต้อนรับคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานของ ทต.สะพลี จังหวัดชุมพร เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
   
วันกองทัพไทย วันที่ 18 มกราคม 2561
   
เทศบาลตำบลเขาดิน ร่วมประชุมวางแผนกับ รพ.สต. 2 แห่งและผู้นำ คณะกรรมการชุมชนเรื่อง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
   
เทศบาลตำบลเขาดินได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
   
เทศบาลตำบลเขาดิน สวัสดีปีใหม่ 2561
[+] more
 
 
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ สบู่ไหมทอง
รายละเอียด  สบู่ไหมทอง ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ..
ติดต่อ  เทศบาลตำบลเขาดิน 035-433572..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดเขาดิน
รายละเอียด   วัดเขาดิน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านเขาดิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม..
 
ดูทั้งหมด
 
[+] more
 39 ขอต้อนรับท่านเข้าสู่เกม The Dark Knight kawinha [23 พ.ค. 61]::[0]
 38 มารู้จักก่อนว่า Philophobia คือโรคกลัวการตกหลุมรัก  kawinha [23 เม.ย. 61]::[1]
 37 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย JSOFT [28 ก.ย. 60]::[1]
 36 คำถาม ที่ไม่เคยได้รับคำตอบ (คำถามของคำตอบ) คนไกล [12 เม.ย. 60]::[2]
 35 เทิดทูลสถาบัน ร้อย ปจว.๒ [05 ต.ค. 59]::[1]
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
1111
คลังข่าวมหาดไทย ชุมชนพอเพียง
โครงการต้นกล้าอาชีพ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โยธาไทย
สมาพันธ์ปลัด